Tionól deireadh na bliana & Slán le R6

Jun 28, 2024

Bhí tionól deireadh na scoilbhliana ar siúl in halla na scoile inniu. Bronnadh teastais ar Ghaeilgeoirí na Seachtaine chomh maith leis an gCoiste Ghlas as ucht an obair a rinneadar i mbliana. Rinneamar ceiliúradh ar an múinteoir Tara a bhéas ag pósadh i rith an tSamhraidh. Guíonn muid chuile rath uirthi. D’fhágamar slán leis an múinteoir Chian agus ghabh muid buíochas leis as an méid a rinne sé do ghasúir agus pobal na scoile le dhá bhlian déag anuas. Go n-éirí go geal leis amach anseo. Rinneamar ceiliúradh ar na breithlaethanta agus chan an dá R6 a n-amhrán slán. D’fhágamar slán leo ag guí chuile deá ghuíthe orthu agus iad ag imeacht as GBB. Bronnadh corn Darragh Laighléis don scríbhneoireacht ar Chillian as Rang a 6. Maith thú a Chillian. Blian eile den chéad scoth agus táimid ar fad réidh do laethanta Saoire an tSamhraidh anois. Bíodh scíthe álainn agaibh ar fad, ag guí Samhradh sona, sábháilte, spraíúil oraibh ar fad. GBB go deo.