Seachtain Um Aer Glan

Nov 23, 2023

Seachtain Um Aer Glan ar siúl againn an tseachtain seo ar scoil. Feicfidh sibh thíos griangraif do bhuaiteoirí comórtas a bhí á reachtáil ag an gCoiste Ghlas

Cad is Réchasadh Innill ann?

Tarlaíonn réchasadh innill aon uair a bhíonn inneall do chairr ag rith ach nach bhfuil tú ag bogadh, de ghnáth go ceann níos mó ná 10-20 soicind, m.sh. ag fanacht taobh amuigh den scoil, ag soilse tráchta dearga, le linn oibreacha bóthair, srl.

Cad is féidir linn a dhéanamh ar scoil?

Is féidir leat gearradh siar ar an réchasadh, na hastaíochtaí carbóin ag do scoil a laghdú, cáilíocht an aeir a fheabhsú agus áit níos sláintiúla sábháilte a dhéanamh de cheantar do scoile ach roinnt eolais mhaith agus meangadhgáire cairdiúil a chur i láthair!

Shínigh alán tuistí an gealltanas “Cosc ar Réchasadh”.

Geallaimse leis seo go gcasfaidh mé as m’inneall aon áit a mbeidh mé ag fanacht san fheithicil.”

Molaimid duit gan d’inneall a fhágáil ag réchasadh ach ar feadh 10 soicind ar a mhéad.

What is Engine Idling?

Engine idling is any time your car engine is running but you’re not moving, usually for more than 10-20 seconds. e.g. waiting outside school, at a red light, roadworks, etc.

What can we do at school?

With some good information and a friendly smile, you can cut the idling and reduce carbon emissions at your school, improve air quality and make your school area safer and healthier!

Many families signed their “No Idling” pledge this week. 

I hereby pledge to that I will turn off my engine anywhere I might be waiting in my vehicle

We recommended that you idle your vehicle for no longer than 10 seconds. 

More information is available on our Green-Schools notice board.