Rachel agus an Choiste Ghlas

Mar 5, 2024

Tháinig Rachel, ó http://www.greenschoolsireland.org/ chun labhairt leis an Choiste Ghlas inniu. Bhí alán smaointí acu conas cabhrú le timpeallacht na scoile, an cheantar Nádúrtha Áitiúla agus an Domhain go léir. Labhair siad faoi shábháil uisce, taisteal, bithéagsúlacht, fuinneamh, rothaíocht, siúl, scútáil, an ghairdín, athchúrsáil agus athúsáid.

Tá Rachel agus foireann na scoile an bhródúil as na smaointí agus obair atá á dhéanamh acu.


Ná déan dearúid go bhfuil an Dúshlán Taistil á dhéanamh againn an coicís seo. Ar an Déardaoin tá muid ag iarraidh líon na gcarranna a laghdú ó 38% go dtí 35% nó níos ísle. Is féidir linn difríocht a dhéanamh.


Tá comórtas Ealaíne ar siúl againn le cabhair ó Bhailte Slachtmhara Sórd. Póstaer A3 bunaithe ar bithéagsúlacht agus athrú Aeráide. Tá sé le bheith istigh (Oifig GSBB) roimh an 27ú Márta. Go néirí go geal libh. Na duaiseanna ná dearbhán €100, €50 agus €25