R5 leis an NCCA i bPáirc an Chrócaigh

Apr 30, 2024

Táimid an-bhródúil as gasúir ón dá R5 a d’imigh go Páirc an Chrócaigh inniu le Pádraig agus Cathal. Bhí siad páirteach thar ceann na scoile ag Comhdháil Chomhairliúcháin de chuid an NCCA agus iad ag obair le scoileanna ar Chreatchuraclam na Bunscoile. Bhí lá iontach ar fad acu agus bhí deis acu dul chomh fada leis an bpáirc féin. Meastú raibh na gasúir ag tacú le BÁC agus Pádraig nó le Cathal agus Ciarraí agus iad ar an taobhlíne?