R4 ag foghlaim faoin MS Readathon

Nov 10, 2022

Bhain gasúir na scoile tairbhe as cuairt triúr daltaí Idirbhliana ó Choláiste Belvedere ar scoil inniu. Bhí na daltaí seo ag tabhairt breis eolas dóibh faoin MS Readathon, feachtas a ghlacann gasúir GSBB páirt ann chuile bhlian. D’fhoghlaim siad an oiread faoi MS agus faoina bealaí go mbaintear leas as an airgead a bhailíonn siad agus iad ag glacadh páirt. Bhí na daltaí thar barr ag roinnt eolas, chomh maith le freagairt ceisteanna na ngasúir. Is féidir a thuilleadh a léamh faoin MS Readathon ag https://www.msreadathon.ie/