Polasaí Úsáide Inghlactha
Internet Acceptable Use Policy

Is féidir cóip dár bPolasaí Úsáidte Inghlactha don Idirlíon a fheiceáil / íoslódáil anseo.

A copy of our Internet Acceptable Use Policy can be seen / downloaded here.

Is féidir litir a fheiceáil / íoslodáil anseo ag glacadh lenár bPolasaí Úsáidte Inghlactha don Idirlíon.

Letter can be viewed or downloaded here accepting Acceptable Usage Policy for Internet Usage.