Polasaí Úsáide Inghlactha
Internet Acceptable Use Policy

Is féidir cóip dár bPolasaí Úsáidte Inghlactha don Idirlíon a fheiceáil/ íoslódáil anseo

A copy of our Internet Acceptable Use Policy can be viewed / downloaded here

Is féidir litir a fheiceáil / íoslódáil anseo ag glacadh lenár bPolasaí Úsáidte Inghlactha don Idirlíon.

Letter can be viewed / downloaded here accepting Acceptable Usage Policy for Internet Usage.