Obair Bhaile
Homework

Tugtar obair bhaile do pháistí chun cleachtadh a dhéanamh ar scileanna atá á bhfoghlaim acu ar scoil.

Children are given homework to practice skills learnt in school.

Is féidir polasaí obair bhaile na scoile a léamh / íoslódáil anseo

The homework policy can be viewed / downloaded here