Cód Iompair
Code of Discipline

I nGaelscoil Bhrian Bóroimhe, glacann muid go han-dáiríre lenár gCód Iompair agus bíonn muid ag súil go gcloíonn gach páiste, tuismitheoir is caomhnóir leis.

Is féidir cóip dár gCód Iompair a fheiceáil/íoslódáil anseo.

At Gaelscoil Bhrian Bóroimhe, we take our code of behaviour policy very seriously and expect every student, parent and guardian to adhere to the policy.

A copy of our current Code of Behaviour policy can be seen/downloaded here.