Nuacht na Scoile
School News

Daidí na Nollag ar scoil

Daidí na Nollag ar scoil

Bhí maidin thar a bheith speisialta againn in GBB nuair a tháinig Daidí na Nollag isteach ar cuairt. Bhí na gasúir bailithe sa halla agus na gnáth...

read more
Seacláid The in R5 Cathal

Seacláid The in R5 Cathal

Bhain na gasúir in R5 Cathal sult as seacláid the ar scoil inniu. Tá sé thar a bheith tuilte acu agus an obair dhian a bhíonn ar siúl acu gach lá....

read more
Comórtas Ealaíne na Nollag

Comórtas Ealaíne na Nollag

Ghlac gasúir sna ranganna naíonáin páirt i gcomórtas ealaíne atá á reachtáil ag an siopa áitiúil. Tá griangraif de na gasúir anseo chomh maith leis...

read more
Gaisce na Gaeilge mí na Samhna

Gaisce na Gaeilge mí na Samhna

Comhghairdeachas leis na gasúir a ghrú crannchur mí na Samhna do Ghaisce na Gaeilge . Táimid fíor bhródúil as bhur gcuid iarrachtaí go léir. Beidh...

read more
Gasúir leis na cluichí nua

Gasúir leis na cluichí nua

Bhain na gasúir fíor sult go deo ag am sosa agus am lóin inniu agus iad ag baint spraoi is taitneamh as na cluichí nua péinteáilte ar an gclós....

read more
Seachtain Um Aer Glan

Seachtain Um Aer Glan

Tá Seachtain Um Aer Glan ar siúl againn an tseachtain seo ar scoil. Feicfidh sibh thíos griangraif do bhuaiteoirí comórtas a bhí á reachtáil ag an...

read more
Cluichí Nua ar an gClós

Cluichí Nua ar an gClós

Bhí sceitimíní áthais ar ghasúir na scoile ag teacht ar scoil ar maidin agus cluichí nua péinteáilte ar an gclós. Tá cruthanna, aibitír agus...

read more
Boscaí Team Hope

Boscaí Team Hope

Bhí sceitimíní ar pháistí na scoile nuair a thagann veain Team Hope chun na scoile chun na boscaí áille a bhí réitithe acu a bhailiú. Táimid chomh...

read more
Roicéid in R5 Muirne

Roicéid in R5 Muirne

Rinne na gasúir in Rang a 5 Muirne a gcuid roicéid féin a dhearadh agus a chur ag eitilt inniu agus iad ag glacadh páirte in gníomhaíochta ag...

read more
Aonach na Leabhair

Aonach na Leabhair

Tá ag éirí go hiontach le hAonach na Leabhair arís i mbliana. Buíochas ollmhór do Linda a eagraíonn é chuile bhlian agus buíochas do na...

read more
Rang 6 Dean ag obair go dian

Rang 6 Dean ag obair go dian

Bhain gasúir as Rang a 6 Dean sult as obair a dhéanamh ar shuíomh na scoile inniu. Bhí siad díograiseach ag cur le timpeallacht na scoile. Nár laga...

read more
Duaiseanna don Seachtain Mata

Duaiseanna don Seachtain Mata

Bronnadh duaiseanna ar ghasúir a ghrú duaiseanna sa gcrannchur a bhí againn don Seachtain Mata. Táimid thar a bheith bródúil as na gasúir sa scoil...

read more
Siúl ar scoil na Samhna

Siúl ar scoil na Samhna

Tá Oíche Shamhna beagnach buailte linn agus beidh muid ag Gléasadh don Samhain ar scoil amárach. Ba mhaith linn an méid sin páistí agus is féidir a...

read more