Malartú Éadaí in GSBB

Feb 22, 2024

Bhí siopa malartú éadaí ar siúl againn i GSBB inniu. Mar pháirt do tháinig Carrie-Ann ó Circular Fashion chun labhairt le páistí R.3 -R.6. Bhí cur i láthair sa halla fé fast fashion/roghnaithe inbhuanaithe. Bhí go leor eolas ag na páistí fé an tábhacht rudaí dara lámha a úsáid. D’fhoghlaim gach duine fé roghnaithe inbhunaithe agus cad gur féidir linn a dhéanamh amach anseo chun cabhrú leis an domhain agus ár lorg carbón a laghdú. Má dhéanann gach duine athrú amháin déanfaidh sé difríocht don domhain. 

🌍

Buíochas mór leis na tuismitheoirí agus le Cairde na Scoile a tháinig chun cabhair a thabhairt dúinn inné agus inniu.

Ar scáth a chéile a mhaireann na daoine ♥