Cairde na Scoile
Parents Association

Is ionann Cairde na Scoile agus Comhairle na dTuistí sa scoil. Tugann siad an-tacaíocht don scoil agus oibríonn siad i bpáirtnéireacht léi. Seo a leanas roinnt de na himeachtaí a eagraíonn Cairde na Scoile:

 • Gnóthú Airgid: Cath Beolbheachtaigh (2018), Stars in their Eyes (2013), Strictly Come Dancing (2012), Siúlóid urraithe, Tráth na gCeist, Oíche Rásaíochta, Bailiúcháin, Crannchur, Málaí Éadaí agus Comórtas Gailf.
 • Imeachtaí ar Zoom – aoichainteoirí, bácáil srl.
 • Dioscó na Samhna sa scoil.
 • Ranganna Snámh.
 • Comhar Creidmheasa.
 • Cainteanna do thuismitheoirí.
 • Grianghraif de na páistí.
 • Lá na gClann.
 • Cruinniú Cinn Bliana.
 • Cártaí Nollaig.
 • Fáiltiú don Chéad Chomaoineach is don Chóineartú.

Tugann smaointí a chabhraíonn leis an scoil fás is forbairt.

Cairde na Scoile are the Parents’ Committee in the school. They give a lot of support to the school, working in partnership with it. Here are some examples of events organised by Cairde na Scoile:

 • Fundraising: Lip Sync Battle (2018), Stars in their Eyes (2013), Strictly Come Dancing (2012), sponsored walks, quizzes, Halloween disco, Clothes collections, race nights, clothes collections, draws and golf classics.
 • Zoom talks and activities e.g. baking srl.
 • Swimming lessons.
 • Credit Union.
 • Arranges talks for parents.
 • Photographs of the children.
 • Family Day.
 • Annual General Meeting.
 • Annual Christmas Cards
 • Annual welcoming and parties for the First Holy Communion and Confirmation.

Contributing their ideas to the growth and development of the school.