An Bord Bainistíochta
Board of Management

Bord Bainistíochta na Scoile 2024-2027

Conor Ó Braonáin – Cathaoirleach/Chairperson (Ionadaí an Phátrúin/Patron Representative).

Gearóidín Mhic Eoin – (Ionadaí an Phátrúin/Patron Representative).

Mairéad Ní Raghallaigh – Cisteoir/Treasurer (Ionadaí an Phobail /Public Representative).

Éilish Uí Ghréacháin (Ionadaí an Phobail/Public Representative).

Seán Ó Gallchóir (Ionadaí na dTuismitheoirí/Parent Representative).

Keira Ní Cheallaigh (Ionadaí na dTuismitheoirí/Parent Representative).

Cian Ó Griallais (Ionadaí na Múinteoirí/Teacher Representative).

Pádraig Ó Conchubhair- Rúnaí/Secretary (Príomhoide/Principal).