Scoil Ghlas
Green School

Coiste Glas na Scoile 2023-2024

Oibríonn coiste glas na scoile, atá faoi stiúr Niamh, Máire agus Caoimhe i mbliana go dian chun Gaelscoil Bhrian Bóroimhe a choinneáil glas. Go dtí seo tá ocht mbratach ghlas faighte ag an scoil – ceann don bhruscar, ceann don chaomhnú fuinnimh, ceann don chaomhnú uisce, ceann don taisteal inbhuanaithe ar scoil, ceann don bhithéagsúlacht, ceann don saoránacht domhanda bruscar, ceann don saorántacht domhanda fuinneamh agus an ceann is deireannaí don saorántacht domhanda – timpeallacht mhuirí. I mbliana tá an coiste ag oibriú go dian ar an naoú bratach; sin don taisteal agus saorántacht domhanda.  Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile a phlé agus a fhorbairt. Coinnigh súil amach don obair iontach atá ar siúl ins an gailearaí agus faoin nuacht is déanaí.

Our green schools committee, under the supervision of múinteoirí Niamh, Máire and Caoimhe this year work hard at implementing ‘green ways’ in Gaelscoil Bhrian Bóroimhe. To date the school has been presented with eight green flags – for the management of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel, for biodiversity, for global citizenship (litter and waste) for global citizenship (energy) and the most recent last year for global citizenship (marine environment). This year’s committee are working diligently on the schools ninth flag, which is for global citizenship (travel). The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school. Keep an eye on the gallery and latest news for further updates.

22-05-24: Comghairdeachas le Coiste Ghlas na scoile a bhailigh ár 9ú bratach inniu, sin don taisteal agus saorántacht domhanda. D’imigh beirt ón gCoiste Ghlas chuig searmanas bronnta i nDún Dealgan. Buíochas ó chroí le gach duine a cabhraigh linn an bhrat seo a bhaint amach (Coistí ghlaise, páistí na scoile, múinteoirí,  tuismitheoirí, cairde na scoile, Rachel ó an Taisce agus go leoir daoine eile). Ar aghaidh linn le chéile.

22-05-24: Comhghairdeas lenár gCoiste Ghlas: We’ve been awarded our 9th green flag. Two members of our current green school committee attended an award ceremony in Dundalk today. We would like to offer a heartfelt thanks to everyone who helped us these past two years (green school committees, pupils of GSBB, teachers, parents, Cairde na scoile, our Travel officer Rachel and many more). Ar aghaidh linn le chéile.

https://www.gsbb.ie/9u-brat-glas/

Bhí an Choiste Ghlas thar a bheith gnóthach ar scoil inniu ag bailiú an muirín atá déanta ag na péistanna sa phéistlann.  Beidh leasú den chéad scoth ar fáil do na leapacha agus fás an earraigh. Féach anseo don scéal go léir.

The Committee were so busy today (January 18th 24) collecting the fine compost from the school wormery.  We will have the finest crops later this year with this super fertiliser. Click here for the full story.

Bhí an Choiste Ghlas gníomhach ag eagrú imeachtaí le linn Seachtain Um Aer Glan, 20-24 Samhain

The Committee were busy promoting Clean Aer Week.  Féach anseo.

D’eagraigh an Choiste Ghlas Malartú Bréagfheisteas na Samhna arís i mbliana.  Is smaoineamh iontach é seo ag an gcoiste chun laghdú ar chostas feistis nua a cheannach go bliantiúil. Breathnaigh sa nGailearaí agus sa nuacht is déanaí do ghriangraif.

After last year’s great success with the swap, reuse and recycle of Halloween costumes, the committee ran the swop shop again this year. Keep an eye on the latest news and the gallery for updates and photographs.

Ghríosaigh an Choiste Ghlas gasúir le páirt a ghlacadh in Seachtain Siúl ar scoil 2ú – 6ú DF 2023.  Bhí lá Náisiúnta Siúl ar Scoil ar siúl ar an 4ú DF agus tá griangraif le feiceáil sa nGailearaí nó anseo.

The committee took part in this years Walk to School week and we were out in force to snap our walkers on the National walk to school today on the 4th of October. Pics in gallery and here

Thug Coiste Ghlas na scoilbhlian 23-24 cuairt ar an ionad athchúrsála le déanaí. Bhí lá iontach acu. Griangraif  anseo.

This years new committee went to the local recycle centre to hear all about what happens there. Pics can be viewed here.

Is féidir breathnú ar na griangraif agus muid ag ardú an t-ochtú bratach glas  anseo.

Siúlóid sa gCeantar 16-01-23

Bhí an choiste glas ar shiúlóid sa gceantar inniu ag déanamh imscrúdú ar nithe faoi leith sa gcomhshaol.  A thuilleadh griangraif sa Ghailearaí nó anseo.

Bratach nua 2022-2024

An Naoú bratach ná an taisteal agus Saorántacht domhanda . Leis an mbratach seo a bhaint amach beimid ag leanúint leis an obair iontach atá déanta chun daoine a mhúscailt siúil, rothaíocht, scútáil, córas iompar poiblí nó carr-roinnt a dhéanamh ar scoil.  In éineacht le sin, beimid ag fiosrú conas mar a chabhraíonn an gníomhú seo le deá-thionchar a bheith againn ar fhadbanna domhanda cosúil le caighdeán aeir agus forbairt inbhuanaithe. 

This year’s flag is for global citizenship and travel.  To obtain this flag the green schools comittee will continue the excellent work already undertaken encouraging children and the school community to walk, cycle, scoot, take the bus or share a car  to school.   Along with this we will investigate the effect sustainable travel has on worldwide issues like air quality and sustainable development.