Scoil Ghlas
Green School

Coiste Glas na Scoile 2021-2022

Oibríonn coiste glas na scoile, atá faoi stiúr Clodagh, Máire, Abby agus Muirne i mbliana go dian chun Gaelscoil Bhrian Bóroimhe a choinneáil glas. Go dtí seo tá seacht mbratach ghlas faighte ag an scoil – ceann don bhruscar, ceann don chaomhnú fuinnimh, ceann don chaomhnú uisce, ceann don taisteal inbhuanaithe ar scoil, ceann don bhithéagsúlacht, ceann don saoránacht domhanda bruscar agus an ceann is deireannaí anuraidh don saorántacht domhanda – fuinneamh. I mbliana tá an coiste ag oibriú go dian ar an t-ochtú bratach, agus sin don saorántacht domhanda – timpeallacht mhuirí. Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile a phlé agus a fhorbairt. Coinnigh súil amach don obair iontach atá ar siúl ins an gailearaí agus faoin nuacht is déanaí.

Tá muid ríméadach insint daoibh go bhfuil an t-ochtú bratach bainte amach againn i mbliana.  Is féidir breathnú ar na griangraif sa Ghailearaí nó anseo.

Our green schools committee, under the supervision of múinteoirí Clodagh, Máire, Abby and Muirne this year work hard at implementing ‘green ways’ in Gaelscoil Bhrian Bóroimhe. To date the school has been presented with seven green flags – for the management of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel, for biodiversity, for global citizenship (litter and waste) and the most recent last year for global citizenship (energy). This year’s committee are working diligently on the schools eighth flag – for global citizenship (marine environment). The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school. Keep an eye on the gallery and latest news for further updates.

We are delighted to announce that we have been awarded our eighth flag this school year.  You can view photographs in the Gallery or here.

Seo griangraif do Choistí 2019-2021

Seo Coistí Glasa 2019-2021 a bhain an 7ú mbratach ghlas amach don Saoránacht Domhanda – Fuinneamh. Táimid thar a bheith bródúil astu agus an sárobair a dhéanann siad leis an scoil a choinneáil glas. Maith sibh! Ar aghaidh linn le chéile!