Scoil Ghlas
Green School

Coiste Glas na Scoile 2022-2023

Oibríonn coiste glas na scoile, atá faoi stiúr Niamh, Máire agus  Muirne i mbliana go dian chun Gaelscoil Bhrian Bóroimhe a choinneáil glas. Go dtí seo tá ocht mbratach ghlas faighte ag an scoil – ceann don bhruscar, ceann don chaomhnú fuinnimh, ceann don chaomhnú uisce, ceann don taisteal inbhuanaithe ar scoil, ceann don bhithéagsúlacht, ceann don saoránacht domhanda bruscar, ceann don saorántacht domhanda fuinneamh agus an ceann is deireannaí anuraidh don saorántacht domhanda – timpeallacht mhuirí. I mbliana tá an coiste ag oibriú go dian ar an naoú bratach; sin don taisteal agus saorántacht domhanda.  Bíonn cruinnithe rialta ag an gcoiste chun bealaí glasa na scoile a phlé agus a fhorbairt. Coinnigh súil amach don obair iontach atá ar siúl ins an gailearaí agus faoin nuacht is déanaí.

Tá muid ríméadach insint daoibh go bhfuil an t-ochtú bratach bainte amach ag an gCoiste Ghlas.  Is féidir breathnú ar na griangraif ón ardú is deireannaí sa Ghailearaí nó anseo.

Siúlóid sa gCeantar 16-01-23

Bhí an choiste glas ar shiúlóid sa gceantar inniu ag déanamh imscrúdú ar nithe faoi leith sa gcomhshaol.  A thuilleadh griangraif sa Ghailearaí nó anseo.

               

Bratach nua 2022-2023

An Naoú bratach ná an taisteal agus Saorántacht domhanda . Leis an mbratach seo a bhaint amach beimid ag leanúint leis an obair iontach atá déanta chun daoine a mhúscailt siúil, rothaíocht, scútáil, córas iompar poiblí nó carr-roinnt a dhéanamh ar scoil.  In éineacht le sin, beimid ag fiosrú conas mar a chabhraíonn an gníomhú seo le deá-thionchar a bheith againn ar fhadbanna domhanda cosúil le caighdeán aeir agus forbairt inbhuanaithe. 

Seachtain Siúl ar scoil 

Bhí seachtain siúl ar scoil againn i lár Meán Fómhair. Bhí an-jab déanta ag pobail na scoile agus iad ag déanamh lán-iarrachta bheith níos inbhuanaithe agus iad ag taisteal chun na scoile. Bhailigh an coiste glas na sonraí ar fad, agus bhí líon mór páistí ag siúl ar scoil i rith na seachtaine. Maith sibh ar fad! Pictiúir le feiceáil sa ghailearaí nó anseo.

Our green schools committee, under the supervision of múinteoirí Niamh, Máire and Muirne this year work hard at implementing ‘green ways’ in Gaelscoil Bhrian Bóroimhe. To date the school has been presented with eight green flags – for the management of waste, for the conservation of energy, for the conservation of water, for sustainable travel, for biodiversity, for global citizenship (litter and waste) for global citizenship (energy) and the most recent last year for global citizenship (marine environment). This year’s committee are working diligently on the schools ninth flag, which is for global citizenship (travel). The committee meet on a regular basis to discuss and plan the ongoing green work in the school. Keep an eye on the gallery and latest news for further updates.

We are delighted to announce that we have received our eighth flag in 2022.    You can view photographs in the Gallery or here.

This years flag 2022-2023

This year’s flag is for global citizenship and travel.  To obtain this flag the green schools comittee will continue the excellent work already undertaken encouraging children and the school community to walk, cycle, scoot, take the bus or share a car  to school.   Along with this we will investigate the effect sustainable travel has on worldwide issues like air quality and sustainable development. 

Seachtain Siúl ar scoil / Walk to school week

We took part in walk to school week during September. The school community excelled at travelling to school in a more sustainable way.  The green schools committee gathered all the data and were delighted with the high numbers walking, cycling, scooting to school. Maith sibh go léir. Photographs can be viewed in the gallery or here.