Leabhar Liostaí
Booklists

Ní bheidh muid ag cur leabhar liostaí amach don scoilbhlian 2024 – 2025.  Cuirfidh an scoil gach rud ar fáil agus beidh íocaíocht beag ar Aladdin i Meán Fómhair.

Leabhar Liostaí 2022 – 2023

Cliceáil ar na ranganna do na leabhar liostaí / Click on the classes for the booklists.

Naíonáin Shóisearacha / Junior Infants

Naíonáin Shinsearacha / Senior Infants

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Rang 4

Rang 5

Rang 6