Comhairle na nDaltaí
Students Council

Comhairle na nDaltaí 2021-2022

Seo an choiste reatha do Chomhairle na nDaltaí. Tá seisear déag ar Chomhairle na nDaltaí, buachaill agus cailín ón dá Rang 3 – 6. Bíonn toghchán sna ranganna roimh réidh agus bíonn ar na páistí cur i láthair a dhéanamh sula roghnaítear iad. Bíonn cruinnithe ag Comhairle na nDaltaí i rith na scoilbhliana chun tuairimí páistí na scoile a nochtú agus déantar plé ar na bealaí gur féidir leo cabhrú leis an scoil. Thar na blianta, seo roinnt dá gcuid oibre: d’eagraíodar Seachtain Chairdis agus chabhraigh siad le dioscó na Samhna a eagrú. Freisin chabhraigh siad le himeachtaí seachtain na Gaeilge a chur chun cinn agus d’eagraigh siad díolachán cácaí agus lá hataí nollaig chun airgead a bhailiú do charthanachtaí.

I mbliana tháinig Comhairle na nDaltaí aníos le smaoineamh múrphictiúr a dhearadh ar chlós na scoile. Féach ar an nuacht is déanaí chun pictiúir a fheiceáil nó brú anseo.

 

D’eagraigh siad Díolachán Cácaí le déanaí chun airgead a bhailiú don mhúrphictiúr.  Is féidir na griangraif a fheiceáil sa Ghailearaí nó anseo.

This years Student Council (pictured above) have been working diligently. Some background information on the council: The students council has 16 representatives, a boy and girl from Ranganna 3-6. A class election is held at the beginning of the school year whereby the children present themselves and say why they’d be good for the job. The council meet during the year to disclose and discuss ways the children of GSBB can help out about the school. Over the years the council have helped organise ‘friendship week’ and the annual Halloween disco. They have also helped and supported with events for Seachtain na Gaeilge and have organised cake sales and Christmas Hat day, raising funds for charities.

This year the Students Council came up with a plan to paint a Mural on the school gable. Look at the latest news to see pictures of the work in progress and the finished result. Click here for pictures from the gallery.

They organised a recent cake sale to raise funds for the Mural.  You can view all photographs in the Gallery or here.

Píosa staire daoibh: Roghnaíodh Sam Mac an Ába iarscoláire ar choiste Comhairle na nÓg, Sord agus bhí sé ag obair ar son cearta na bpáistí sa gceantar ar feadh tréimhse 2 bhliana. Táimid thar a bheith bródúil as agus ár bpáistí go léir.

A little bit of history: Sam Mac an Ába, a past student was elected as a member of Comhairle na nÓg, Sord a few years ago and worked on behalf of the rights of local children for a number of years. We are ever so proud of him and all our wonderful children.