An Lá Scoile
The School Day

Teacht ar scoil / imeacht abhaile

Ligtear do pháistí teacht isteach príomhdhóirsí na scoile ó 8.40 ar maidin. Ní chóir do pháistí bheith ar shuíomh na scoile roimhe sin.

Níl cead ach ag baill foirne páirceáil i gcarrchlós na foirne. Tá cead ag carranna teacht isteach ar an suíomh ar maidin amháin chun scaoileadh le páistí. Níl sé ceadaithe an carr a fhagáil páirceáilte.

Tógfaidh na múinteoirí ranga na páistí amach go dtí an clós ag deireadh an lae agus scaoilfear leo nuair a thagann duine aitheanta/aimnithe chun iad a bhailiú. Caithfear é a chur in iúl don scoil roimh ré i gcónaí munar é an gnáthduine a bhailíonn an páiste a bheidh ag teacht.

Arriving at school / going home

Children are allowed in the front doors of the school from 8.40am. They should not be on campus before this time.

Only staff members may park in the staff car-park. Cars may only enter the campus in the morning and let children off at the set-down area. You may not park in the set-down area at any time.

Class teachers will accompany children to the yard at home time and will only release children to a recognised/nominated adult. The school must always be informed in advance if a person other than usual is collecting the child.