An Cumann Gaelach
The Irish Society

Fáilte chuig ár leathanach.

Seo griangraif den Chumann Gaelach 2022-2023

Tá an cumann faoi stiúr múinteoirí Emma agus Clodagh i mbliana.  Buaileann muid le chéile chun smaointe a phlé maidir leis an gcaoi gur féidir linn an Ghaeilge a chothú agus a shaibhriú sa scoil.

Is breá linn an obair seo!  Coinnigh súil amach dár obair iontach i mbliana.

 Rinneamar an-obair anuraidh ag roghnú frásaí chuile choicís agus amhrán nó dán chuile mhí. Bhí siad roinnte lenár gcuid múinteoirí agus déanadh cleachtadh leo ar scoil sna ranganna.

Bíonn deis ag na páistí ón gCumann Gaelach frásaí a chleachtadh os comhair na scoile ag an Tionól chuile sheachtain.  Bíonn deis ag chuile páiste sa scoil frásaí a chleachtadh ag an tionól seachtainiúil.

Samplaí do Frása na Coicíse

Sampla d’Amhrán / Dán na Míosa

Is breá liom an t-amhrán seo a d’fhoghlaim muid anuraidh 

Mo Ghile Mear

Ar mhaith leat Iarla Ó Lionaird ón ngrúpa ceoil ‘The Gloaming’ a chloisteáil á chanadh?

Nó is féidir éisteacht leis an amhrán á rá ag Cór Cantain, UCD.

Rabhlóga

Baineann muid an-spraoi as Rabhlóga a aithris ar scoil chomh sciopthaí agus is féidir linn!

Bainigí triail astu seo…..

‘SEACHT SICÍN INA SEASAMH SA SNEACHTA LÁ SEACA’

‘BÍONN BÁISTEACH UAFÁSACH SAN FHÁSACH’

Cabhraíonn an Chumann Gaelach le himeachtaí Seachtain na Gaeilge.

Seanfhocail ar fuinneoga na scoile anuraidh

Bhí Rang 2 anuraidh ag cleachtadh na seanfhocail agus á léiriú ar a gcuid fuinneoga.

 

Copyright © 2024 Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Designed by Mutually