An Cumann Gaelach
The Irish Society

Fáilte chuig leathanach nua de chuid GSBB, An Cumann Gaelach.

Tá ceathrar ó Rang 5 agus ceathrar ó Rang 6 ar an gCumann Gaelach. Buaileann muid le chéile chuile sheachtain chun smaointe a phlé maidir leis an gcaoi gur féidir linn an Ghaeilge a chothú agus a shaibhriú sa scoil.

Is breá linn an obair seo!

Roghnaítear frásaí chuile choicis agus amhrán nó dán chuile mhí. Roinntear iad seo lenár gcuid múinteoirí iontach i bhfoirm powerpoint ionas gur féidir leo iad a chleachtadh leis na páistí sa rang go rialta.

Bíonn deis ag na páistí ón gCumann Gaelach an frása a chleachtadh os comhair na scoile ag an Tionól chuile sheachtain.

Os rud é go bhfuil muid in ann bailiú le chéile sa halla arís, tá deis ag na páistí sna ranganna eile na frásaí a chleachtadh linn.

Tugann muid an deis seo do Ghaeilgeoirí na Seachtaine nuair is féidir.

Frása na Coicíse

Amhrán na Míosa

Mo Ghile Mear

Ar mhaith leat Iarla Ó Lionaird ón ngrúpa ceoil ‘The Gloaming’ a chloisteáil á chanadh?

 

Nó is féidir éisteacht leis an amhrán á rá ag Cór Cantain, UCD.

Rabhlóga

Tá muid ag baint an-spraoi as na Rabhlóga a aithris ar scoil chomh sciopthaí agus is féidir linn!

Bainigí triail astu seo…..

‘SEACHT SICÍN INA SEASAMH SA SNEACHTA LÁ SEACA’

‘BÍONN BÁISTEACH UAFÁSACH SAN FHÁSACH’

Bhí an dráma ‘Seachtopus’ againn sa scoil do Rang 1 – Rang 3.

Mar chuid d’imeachtaí Seachtain na Gaeilge, bhí Biongó do na bunranganna ar siúl ar an 8ú Márta 2022.

Seanfhocail i Rang 2 Abby. Maith sibh!

An aithníonn sibh iad seo….?

Bhí na hardranganna i mbun tráth na gceist.