Eolaíocht i Naíonáin Mhóra Emma

Nov 10, 2021 | Naí Shins Emma

Táimid ag foghlaim faoi leictreachas san Eolaíocht. D’aimsigh muid rudaí sa seomra ranga a úsáideann leictreachas.

We are learning about electricity in Science. We found things in the classroom that use electricity.

Phlé muid na contúirtí a bhaineann le leictreachas.

We discussed the danger of electricty.

Rinnemar ár gciorcaid féin chun an bongó agus an pianó a sheinm!

We made our own circuits to play the bongo and piano!