Dúshlán Taistil Feabhra 2023

Mar 2, 2023

Ghlac GSBB pháirt sa Dúshlán Taistil Mór le déanaí. I mí Eanair rinne an choiste ghlas staidéar ar na rotharbhealach chuig na scoile. De bharr go bhfuil rotharbhealach maith againn bheartaíomar diriú ar rothaíocht agus scútáil don dúshlán.

Rinne roinnt ranganna staidéar ar sábháilteacht rothair, toraíocht taisce rothar, féchaint ar físeán agus ceachtanna rothaíochta le linn an dùshlán.

Choimeád gach rang taifead laethúil i Mí Feabhra agus roinneamar na sonraí seo le GreenSchoolsIreland. 

Thaisteal breis is 40 pháiste gach lá ar rothar nó ag scútár. Bhí crannchur againn ar an lá deirneach. Bhuaigh na buaiteoirí clogad nó cloigín. Maith sibh na héinne a ghlac pháirt sa dúshlán.