Duaiseanna don Seachtain Mata

Nov 7, 2023

Bronnadh duaiseanna ar ghasúir a ghrú duaiseanna sa gcrannchur a bhí againn don Seachtain Mata. Táimid thar a bheith bródúil as na gasúir sa scoil seo agus as an bpáirt a ghlacann siad sna himeachtaí go léir. Bhí spórt agus spraoi agus alán gníomhaíochtaí Matamaiticiúla ar siúl sna ranganna le linn Seachtain Mata na bliana seo. Comhghairdeachas libh a pháistí.