Daidí na Nollag ar scoil

Dec 18, 2023

Bhí maidin thar a bheith speisialta againn in GBB nuair a tháinig Daidí na Nollag isteach ar cuairt. Bhí na gasúir bailithe sa halla agus na gnáth rudaí ag dul ar aghaidh – duaiseanna á bhronnadh ar bhuaiteoirí Gaisce na Gaeilge (comhghairdeachas leo); fógairt buaiteoirí comórtais ealaíne na ranganna (comhghairdeachas le R2 Hannah agus R6 Dean) srl. nuair a tháinig Linda isteach leis an scéala go raibh stráinséir tar éis siúl isteach doirse na scoile. Bhreathnaigh Pádraig agus pobal na scoile láithreach ar cheamaraí GBB TV agus thugamar faoi deara go raibh Daidí na Nollag ag diabhlaíocht thart timpeall na scoile. Bhain chuile dhuine gáire as na físeáin agus ar deireadh phléasc Daidí na Nollag isteach go halla na scoile. Fuair Dean, Cian agus Pádraig maithiúnas uaidh as ucht bheith ar an liosta dána agus bhí ríméad ar na gasúir cloisteáil go bhfuil siad uilig ar an liosta maith. Dár ndóigh bhí bronntanais fial flaithiúil aige do chuile dhuine agus bhí sé féin sásta casadh linn agus muid i mbun cúpla tiún Nollaig.

Rinne Daidí na Nollag buíochas speisialta a ghlacadh le gasúir ón dá R3 agus R4 a rinne cártaí féin deartha le deireannaí don charthanacht Meals on Wheels. Is rud álainn do pháistí bheith ag smaoineamh ar dhaoine níos sine ag an am seo don bhlian agus gliondar a chur orthu le cárta speisialta. Táimid buíoch d’Orla as Cairde a tháinig chugainn leis an smaoineamh álainn. Is féidir a thuilleadh a léamh ar leathanach Cairde na Scoile anseo

Ar deireadh théis damhsa is ceoil sa halla, d’fhill na gasúir ar na seomraí ranga áit a raibh chuile shórt go breá sna seomraí agus bhí gliondar orthu nuair a chonaic siad go raibh na síofraí ar ais ón gcruinniú a bhí acu le fear na féasóige bhána! S’í an Nollaig í a chairde, tá draíocht ins an aer agus táimid chomh buíoch gur tháinig ár gcuairteoir speisialta inniu.