Contact Gaelscoil Bhrian Bóroimhe

Príomhoide: Pádraig Ó Conchubhair

Seoladh: Gaelscoil Bhrian Bóroimhe, Coill na nÚll, Sord, Co. Átha Cliath, K67 T3H2

Seoladh ríomhphoist: oifig@gsbb.ie

Guthán: 01 890 2799

Twitter: @GSBB_Sord