Coiste Glas na scoile ag cur crainnte 10ú Márta 2022

Mar 10, 2022

D’imigh na gasúir ón gCoiste Glas in éineacht le Clodagh agus Muirne go Mainéar Shoird inniu le crainn a chur le Orla Ní Fhearaíl ó Easy Tressie, Bailte Slachtmhara Shoird agus Cumann Coille Shoird. Chuir siad crainn darach, crainn péine Albanach, crainn fearnóige, sceacha geala agus crainn beithe.

D’éirigh leo 120 crann a chur inniu.

Beidh 460 crann ann, crann do gach páiste a fhreastalaíonn ar Ghaelscoil Bhrian Bóroimhe, go luath. Maith sibh a ghasúir agus  Nár laga Dia sibh.