Ceolchoirmeacha

May 30, 2024

Bhí ceolchoirmeacha na scoile ar siúl inniu. Bhí an ceann sóisearach ar siúl i rith am scoile áit a raibh blaiseadh de dhánta, amhráin, ceol is damhsa. Bhí na gasúir ar fheabhas ar fad agus bhain an lucht féachána fíor thaitneamh as na taispeántais ar an stáitse

Um thráthnóna bhí na ranganna sinsearacha ar stáitse, áit a raibh canadh, damhsa, drámaíocht agus uirlisí ceoil á seinm. Bhíodar uilig ar fheabhas. Bhíomar chomh sásta slua chomh mór a fheiceáil chomh maith le slám mór iardaltaí.

Tá éacht déanta ag na gasúir mar is gnáth agus táimid fíor bhuíoch as a gcuid múinteoirí a d’ullmhaigh iad go hiontach. GBB go deo.

Táimid buíoch do Dee a labhair thar ceann Cairde na Scoile agus a mheabhraigh do chuile dhuine tacú le Lató na Scoile muna bhfuil sé déanta cheana. https://www.ourfundraiser.ie/org/gsbb

Táimid buíoch freisin do na tuismitheoirí go léir a chabhraigh an halla a ghlanadh amach ag deireadh na hoíche. Dia go deo libh.

Tá blaiseadh do na griangraif anseo ach is féidir libh breathnú orthu go léir sa nGailearaí nó anseo

A selection of photographs here or you can view them all in the gallery or here