Nuacht Ginearálta
Pictoku in Rang 6 Cian

Pictoku in Rang 6 Cian

Bhí na gasúir in Rang a 6 Cian ag baint sult as Pictoku sa rang inniu mar chuid de ghníomhaíochtaí Seachtain Mata.

read more
Balla Dreapadóireachta

Balla Dreapadóireachta

Bhain gasúir sa scoil sult as an mballa dreapadóireachta nua atá againn in GSBB. Bhíodar iontach ag bogadh trasna ar nós sárlaochra agus táimid thar...

read more
R5 Muirne ar na rothair inniu

R5 Muirne ar na rothair inniu

Bhain gasúir as Rang a 5 Muirne sult as dul amach ar an mbóthar inniu ar na rothair. Bhí seans acu na scileanna sábháilteachta agus rothaíochta a...

read more
Lá na gCrann 5ú DF 23

Lá na gCrann 5ú DF 23

Bhíomar ag ceiliúradh Lá na gCrann ar scoil inniu. Bhí taispeántais álainn sa bhfáiltiú le hearraí déanta as crainn. Bhain na gasúir sult as seo....

read more
Lá Náisiúnta Siúl ar Scoil

Lá Náisiúnta Siúl ar Scoil

Bhí muid ríméadach an oiread gasúir a fheiceáil ag siúl ar scoil ar maidin agus muid ag ceiliúradh Lá Náisiúnta Siúl ar Scoil. Griangraif thíos agus...

read more
Gaisce na Gaeilge

Gaisce na Gaeilge

Bronnadh duaiseanna ar chúigear a bhain Gaisce na Gaeilge amach dá gcuid sár iarrachtaí le labhairt na Gaeilge ag tionól na seachtaine. Táimid thar...

read more
Turas an Choiste Ghlas

Turas an Choiste Ghlas

D'imigh coiste ghlas GSBB ar thuras le Múinteoirí Niamh agus Máire i rith na seachtaine. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Sinéad a...

read more
Corn Brendan Martin ar scoil

Corn Brendan Martin ar scoil

Bhí ríméad an domhain ar ghasúir agus pobal na scoile nuair a tháinig cuairteoir an-speisialta chun na scoile inniu. Ar maidin tháinig iar dhalta na...

read more
Rang 5 i mbun ceardlann rothair

Rang 5 i mbun ceardlann rothair

Bhí an dá Rang a 5 i mbun ceardlann rothair inniu agus beidh ar feadh 6 seachtainí. Beidh siad ag foghlaim faoi ceart úsáid rothair, cé chaoi rothar...

read more
Fáilte ar ais

Fáilte ar ais

Tá muid ar bís fáilte a chur roimh an scoilbhlian nua agus ár bpáistí iontacha. Bhí tús álainn sona leis an lá agus tá muid ag súil le blian...

read more