Nuacht Ginearálta
Lá Spórt Sinsearach

Lá Spórt Sinsearach

Bhí lá spórt ar siúl inniu do na ranganna sinsearach. Cosúil leis an lá inné bhain na gasúir fíor sult is spraoi as. Beidh chuile dhuine tuirseach...

read more
Lá Spórt Sóisearach

Lá Spórt Sóisearach

Bhí lá spórt den scoth ag na ranganna sóisearacha inniu. Bhí alán gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl, bhí an ghrian ag taitneamh agus is léir ó na...

read more
Malartú Mór GSBB

Malartú Mór GSBB

Bhí malartú Mór GSBB ar siúl inniu. Míle buíochas do Chairde na Scoile a cabhraigh linn. D'úsáid gasúir ón dá Rang a 2 na scileanna a d'fhoghlaim...

read more
Malartú Bréagáin in GSBB

Malartú Bréagáin in GSBB

Wowwee, beidh an-lá againn amárach don Malartú Mór i GSBB! Tá páistí GSBB ar bís. Táimid buíoch do Rachel as Greens Schools Ireland...

read more
Ceolfhoireann ar Scoil

Ceolfhoireann ar Scoil

Bhain gasúir na scoile sult as dhá seó nuair a tháinig Ceolfhoireann na Scoileanna Éireannach chun na scoile inniu. Tháinig GSBB i bpáirtnéireacht...

read more
Turas Scoile R5

Turas Scoile R5

Bhí lá den chéad scoth ag an dá Rang a 5 ar a dturas scoile chuig Flynn Park inniu. https://flynnpark.ie/ Bhain siad sult as gníomhaíochtaí foirne...

read more
Turas Scoile R1

Turas Scoile R1

Bhí lá álainn ag an dá Rang 1 inné ar an bhfeirm ag Red Mountain Open Farm https://redmountainopenfarm.ie/

read more
R4 ag siúl

R4 ag siúl

Bhí lá álainn ag Rang 4 Aodán agus Rang 4 Tara ag siúl thart ar Thuirbhe agus Cuan an Túir. Bhí an aimsir go hiontach agus bhain gach duine...

read more
Tionól lasmuigh

Tionól lasmuigh

Bhí tionól amuigh faoin aer againn inniu agus bhí an aimsir go hálainn. Rinne Pádraig Comhghairdeachas a rá leis na gasúir go léir as ucht an talann...

read more
Ceolchoirmeacha

Ceolchoirmeacha

Bhí ceolchoirmeacha na scoile ar siúl inniu. Bhí an ceann sóisearach ar siúl i rith am scoile áit a raibh blaiseadh de dhánta, amhráin, ceol is...

read more
RSA ar cuairt in GSBB

RSA ar cuairt in GSBB

Tháinig Alexandra agus Nikki ón RSA chuig GSBB an tseachtain seo. Bhain na gasúir go léir an taitneamh as an gcuairt....

read more
Buaiteoirí Comórtas Ealaíne

Buaiteoirí Comórtas Ealaíne

Comhghairdeachas le beirt ón scoil a bhuaigh duais i gcomórtas ealaíne Bailte Slachtmhar Shoird mar pháirt don tseachtain bitheagsúlacht. Bhí...

read more
9ú Brat Glas

9ú Brat Glas

Comghairdeachas le Coiste Ghlas na scoile a bhailigh ár 9ú bratach inniu, sin don taisteal agus saorántacht domhanda. D'imigh beirt ón gCoiste Ghlas...

read more