An Ghaeilge

Mar 6, 2023

Tá nathanna úsáideacha le fáil ag an nasc thíos agus sibh ag garraíodóireacht san earrach https://www.youtube.com/watch?v=E5GJaMLn4Xs

Seo a leanas físeán le nathanna deasa do Lá Fhéile Phádraig https://www.youtube.com/watch?v=tO5s3JyZcb0

Tá muid ag ceiliúradh Seachtain na Gaeilge ar scoil agus tá alán gníomhaíochtaí faoi leith ar bun. Is féile idirnáisiúnta Ghaeilge í Seachtain na Gaeilge le Energia, atá ar an gceiliúradh is mó dár dteanga agus dár gcultúr dúchais a bhíonn ar siúl in Éirinn agus in go leor tíortha eile gach bliain. A thuilleadh eolas ag https://snag.ie/

Bainigí trial as cúpla nath / focail. Beatha teanga í a labhairt.