An Chéad Chomaoineach

May 18, 2024

Comhghairdeachas ó chroí le gasúir ón dá Rang a 2 a rinne a gCéad Chomaoineach Naofa inniu. Bhí siad ullmhaithe go hiontach ag a gcuid múinteoirí ranga Hannah agus Caoimhe. Bhí an cheol go hálainn faoi stiúr Muirne agus chan na gasúir amach go binn. Bhí searmannas álainn ann agus cóisir curtha ar fáil ag Cairde na Scoile ar ais sa scoil ina dhiaidh. Táimid chomh buíoch as chuile dhuine a chabhraigh leis an lá speisialta seo; le Linda a d’ullmhaigh na leabhráin don lá agus leis na tuismitheoirí go léir a chur bia ar fáil inniu agus i rith na seachtaine. Míle buíochas Cairde na Scoile as chuile shórt a eagrú ar ais ar scoil. Dia go deo libh.