Am súgartha i Rang Emma

Sep 24, 2021 | Naí Shins Emma

Cluiche cuimhneacháin / Memory game

Ag tógáil / Construction

Ag pleanáil, ag dearadh agus ag tógáil scoil / Planning, designing andconstructing a school

Puipéid / Puppets

Ag snáithiú /Threading