A thuilleadh acmhainní d’Oíche Shamhna

Oct 14, 2022

Roinnt áiseanna do Fhéile Na Samhna atá ar fáil ar líne; dánta, rainn, ealaín le déanamh, leabhra, físeáin, stair, cluichí agus gníomhaíochtaí.

More resources for Halloween here: poems, art activities, books, videos, history, games and activities.

https://gaeloideachas.ie/document/samhain-oiche-shamhna/?fbclid=IwAR1r3qXKpASPCpuvKezcR_C52yrd7z7fOsVIFZ6sZWpvLmt4DUa50Eo5mLI