9ú Brat Glas

May 22, 2024

Comghairdeachas le Coiste Ghlas na scoile a bhailigh ár 9ú bratach inniu, sin don taisteal agus saorántacht domhanda. D’imigh beirt ón gCoiste Ghlas chuig searmanas bronnta i nDún Dealgan. Buíochas ó chroí le gach duine a chabhraigh linn an bhrat seo a bhaint amach (Coistí ghlaise, páistí na scoile, múinteoirí,  tuismitheoirí, cairde na scoile, Rachel ó an Taisce agus go leor daoine eile). Táimid iontach bródúil asaibh go léir. Ar aghaidh linn le chéile.

Comhghairdeas lenár gCoiste Ghlas: We’ve been awarded our 9th green flag. Two members of our current green school committee attended an award ceremony in Dundalk today. We would like to offer a heartfelt thanks to everyone who helped us these past two years (green school committees, pupils of GSBB, teachers, parents, Cairde na scoile, our Travel officer Rachel and many more). Ar aghaidh linn le chéile.