Fáilte go Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:
Welcome to Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:

Céad Míle Fáilte go dtí suíomh gréasáin Ghaelscoil Bhrian Bóroimhe. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1999. Ó shin i leith, tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge a thabhairt do bhuachaillí agus cailíní bunscoile. Bímid ag obair as lámha a chéile; páistí, foireann scoile, tuismitheoirí agus baill an phobail chun na deiseanna foghlama is fearr i suíomh dea-eagraithe, taitneamhach agus spraoiúil a chur ar fáil do pháistí na scoile. Tá súil againn anseo go mbainfidh tú taitneamh agus tairbhe as an suíomh agus go dtiocfaidh tú ar an eolas atá á lorg uait. Má tá a thuilleadh eolais uait nó má theastaíonn uait labhairt linn, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil linn ag oifig@gsbb.ie nó 01-8902799.

Welcome to the Gaelscoil Bhrian Bóroimhe website. The school was established in 1999 to provide an excellent primary school education through the medium of Irish to boys and girls. We work hand in hand; children, staff, parents and members of the wider community to provide the best possible learning experiences for our children in a well organised, attractive and fun-filled environment. We hope you enjoy the site and find the information you were looking for. If you wish to find out more or wish to talk to us, please contact us at oifig@gsbb.ie or 01-8902799.

Ar aghaidh linn le chéile!

Pádraig Ó Conchubhair (Príomhoide) agus Pobal na Scoile
Pádraig Ó Conchubhair (Principal) and the School Community

Féilire Scoile
School Calendar

Nuacht is Déanaí

Rith Trastíre 21-03-24

Rith Trastíre 21-03-24

Comhghairdeachas lenár lúthchleasaithe óga a bhí i mbun Rith Trastíre le múinteoirí Niamh Ní Mhurchú agus Muirne inniu. Rinneadar go hiontach agus...

read more
Tóraíocht Uibheacha Cásca R2

Tóraíocht Uibheacha Cásca R2

Bhain gasúir as R2 Caoimhe sult as Tóraíocht Uibheacha Cásca in gairdín na scoile. Nach iontach gur tháinig Coinín na Cásca ar scoil. Cáisc Shona...

read more
In Our Shoes

In Our Shoes

Tá GSBB i mbun feachtas In our Shoes.  Tá bosca lasmuigh don oifig againn dos na bróga a thiocfaidh isteach. Is féidir tosnú a bhailiú anois. Tá...

read more
Comhairle na nDaltaí

Comhairle na nDaltaí

Bhain gasúir ó Chomhairle na nDaltaí sult is spraoi as turas chuig Bounce and Beyond inniu. Tá obair na gcapall déanta ag an gComhairle le déanaí ag...

read more
R1 Oonagh ag an Ionad Spraoi

R1 Oonagh ag an Ionad Spraoi

Bhain gasúir as R1 Oonagh sult as turas chuig an Ionad Spraoi áitiúil inniu. Ghrú siad Gaisce na Gaeilge le déanaí agus bhí an-lá acu féin agus a...

read more