Fáilte go Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:
Welcome to Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:

Céad Míle Fáilte go dtí suíomh gréasáin Ghaelscoil Bhrian Bóroimhe. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1999. Ó shin i leith, tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge a thabhairt do bhuachaillí agus cailíní bunscoile. Bímid ag obair as lámha a chéile; páistí, foireann scoile, tuismitheoirí agus baill an phobail chun na deiseanna foghlama is fearr i suíomh dea-eagraithe, taitneamhach agus spraoiúil a chur ar fáil do pháistí na scoile. Tá súil againn anseo go mbainfidh tú taitneamh agus tairbhe as an suíomh agus go dtiocfaidh tú ar an eolas atá á lorg uait. Má tá a thuilleadh eolais uait nó má theastaíonn uait labhairt linn, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil linn ag oifig@gsbb.ie nó 01-8902799.

Welcome to the Gaelscoil Bhrian Bóroimhe website. The school was established in 1999 to provide an excellent primary school education through the medium of Irish to boys and girls. We work hand in hand; children, staff, parents and members of the wider community to provide the best possible learning experiences for our children in a well organised, attractive and fun-filled environment. We hope you enjoy the site and find the information you were looking for. If you wish to find out more or wish to talk to us, please contact us at oifig@gsbb.ie or 01-8902799.

Ar aghaidh linn le chéile!

Pádraig Ó Conchubhair (Príomhoide) agus Pobal na Scoile
Pádraig Ó Conchubhair (Principal) and the School Community

Féilire Scoile
School Calendar

Nuacht is Déanaí

Gaisce na Gaeilge

Gaisce na Gaeilge

Bronnadh duaiseanna ar chúigear a bhain Gaisce na Gaeilge amach dá gcuid sár iarrachtaí le labhairt na Gaeilge ag tionól na seachtaine. Táimid thar...

read more
Turas an Choiste Ghlas

Turas an Choiste Ghlas

D'imigh coiste ghlas GSBB ar thuras le Múinteoirí Niamh agus Máire i rith na seachtaine. Ba mhaith linn ár mbuíochas a ghabháil le Sinéad a...

read more
Corn Brendan Martin ar scoil

Corn Brendan Martin ar scoil

Bhí ríméad an domhain ar ghasúir agus pobal na scoile nuair a tháinig cuairteoir an-speisialta chun na scoile inniu. Ar maidin tháinig iar dhalta na...

read more