Fáilte go Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:
Welcome to Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:

Céad Míle Fáilte go dtí suíomh gréasáin Ghaelscoil Bhrian Bóroimhe. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1999. Ó shin i leith, tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge a thabhairt do bhuachaillí agus cailíní bunscoile. Bímid ag obair as lámha a chéile; páistí, foireann scoile, tuismitheoirí agus baill an phobail chun na deiseanna foghlama is fearr i suíomh dea-eagraithe, taitneamhach agus spraoiúil a chur ar fáil do pháistí na scoile. Tá súil againn anseo go mbainfidh tú taitneamh agus tairbhe as an suíomh agus go dtiocfaidh tú ar an eolas atá á lorg uait. Má tá a thuilleadh eolais uait nó má theastaíonn uait labhairt linn, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil linn ag oifig@gsbb.ie nó 01-8902799.

Welcome to the Gaelscoil Bhrian Bóroimhe website. The school was established in 1999 to provide an excellent primary school education through the medium of Irish to boys and girls. We work hand in hand; children, staff, parents and members of the wider community to provide the best possible learning experiences for our children in a well organised, attractive and fun-filled environment. We hope you enjoy the site and find the information you were looking for. If you wish to find out more or wish to talk to us, please contact us at oifig@gsbb.ie or 01-8902799.

Ar aghaidh linn le chéile!

Pádraig Ó Conchubhair (Príomhoide) agus Pobal na Scoile
Pádraig Ó Conchubhair (Principal) and the School Community

Féilire Scoile
School Calendar

Nuacht is Déanaí

Comórtas Ealaíne na Nollag

Comórtas Ealaíne na Nollag

Ghlac gasúir sna ranganna naíonáin páirt i gcomórtas ealaíne atá á reachtáil ag an siopa áitiúil. Tá griangraif de na gasúir anseo chomh maith leis...

read more
Gaisce na Gaeilge mí na Samhna

Gaisce na Gaeilge mí na Samhna

Comhghairdeachas leis na gasúir a ghrú crannchur mí na Samhna do Ghaisce na Gaeilge . Táimid fíor bhródúil as bhur gcuid iarrachtaí go léir. Beidh...

read more
Gasúir leis na cluichí nua

Gasúir leis na cluichí nua

Bhain na gasúir fíor sult go deo ag am sosa agus am lóin inniu agus iad ag baint spraoi is taitneamh as na cluichí nua péinteáilte ar an gclós....

read more