Fáilte go Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:
Welcome to Gaelscoil Bhrian Bóroimhe:

Céad Míle Fáilte go dtí suíomh gréasáin Ghaelscoil Bhrian Bóroimhe. Bunaíodh an scoil sa bhliain 1999. Ó shin i leith, tá sé mar aidhm againn oideachas den scoth trí mheán na Gaeilge a thabhairt do bhuachaillí agus cailíní bunscoile. Bímid ag obair as lámha a chéile; páistí, foireann scoile, tuismitheoirí agus baill an phobail chun na deiseanna foghlama is fearr i suíomh dea-eagraithe, taitneamhach agus spraoiúil a chur ar fáil do pháistí na scoile. Tá súil againn anseo go mbainfidh tú taitneamh agus tairbhe as an suíomh agus go dtiocfaidh tú ar an eolas atá á lorg uait. Má tá a thuilleadh eolais uait nó má theastaíonn uait labhairt linn, ná bíodh leisce ort dul i dteagmháil linn ag oifig@gsbb.ie nó 01-8902799.

Welcome to the Gaelscoil Bhrian Bóroimhe website. The school was established in 1999 to provide an excellent primary school education through the medium of Irish to boys and girls. We work hand in hand; children, staff, parents and members of the wider community to provide the best possible learning experiences for our children in a well organised, attractive and fun-filled environment. We hope you enjoy the site and find the information you were looking for. If you wish to find out more or wish to talk to us, please contact us at oifig@gsbb.ie or 01-8902799.

Ar aghaidh linn le chéile!

Pádraig Ó Conchubhair (Príomhoide) agus Pobal na Scoile
Pádraig Ó Conchubhair (Principal) and the School Community

Féilire Scoile
School Calendar

Nuacht is Déanaí

Lá Spórt Sinsearach

Lá Spórt Sinsearach

Bhí lá spórt ar siúl inniu do na ranganna sinsearach. Cosúil leis an lá inné bhain na gasúir fíor sult is spraoi as. Beidh chuile dhuine tuirseach...

read more
Lá Spórt Sóisearach

Lá Spórt Sóisearach

Bhí lá spórt den scoth ag na ranganna sóisearacha inniu. Bhí alán gníomhaíochtaí éagsúla ar siúl, bhí an ghrian ag taitneamh agus is léir ó na...

read more
Malartú Mór GSBB

Malartú Mór GSBB

Bhí malartú Mór GSBB ar siúl inniu. Míle buíochas do Chairde na Scoile a cabhraigh linn. D'úsáid gasúir ón dá Rang a 2 na scileanna a d'fhoghlaim...

read more